Vi välkomnar FamiljeJurist

Annelie Burman från FamiljeJuristerna till Berggrenska Gården. Mottagningen ligger i den östra träflygelbyggnaden en trappa upp.