Nole Fastighets AB - Vi hyr ut bostäder och lokaler i Gävle
> Start > Om Nole Fastighets AB > Fastigheter > Intresseanmälan > Kontakt

Nole
Hyr ut bostad / kontor / butikslokaler i Gävle. Är du behov av lokal? Hör av dig till oss på Nole Fastighets AB.
> Nole Fastighets AB nyheter

Fastighetsprojektering | 2014-09-04 (12:04)

Vi har för viss tid sedan förvärvat fastigheten Runebergsvägen 36. Nu är vi inne med planansökan på området innefattande sammanslagningar av tre fastigheters yta och skapa en större byggrätt. På då en "ny fastighet" där yta tagits från delar av tre andra fastigheter.
Fortsättning följer.....

/

<< Tillbaka

Copyright Nole Fastighets AB 2012 | Muréngatan 1, 802 51 Gävle | Tele: 026 - 66 88 66 | E-post: info@nole.se